دانشنامه

نانو کلات روی

کود کلات روی

/
روی (Zn) در سنتز پروتئین ها و تشکیل دانه ها نقش دارد و باعث رشد و نش…

کود کلات آهن

/
  آهن نقش مهمی در واکنش های تنفسی و فتوسنتزی گیاه دارد.کمب…

آشنایی با دوده صنعتی

/
دوده صنعتی چیست؟ دوده صنعتی با نام تجاری کربن بلک (Carb…

کود کلات کلسیم

/
تعریف کود کلسیم: این کود، کلسیم مورد نیاز گیاه را تأمین می­کند، ت…

کود کلات مس

/
 تعریف کود مس : نقش مس در گیاهان : مهمترین نقش مس در گیاهان…